Destinacija:

Temišvar 2018

Temišvar je najveći grad Banata. Leži na reci Begej i sedište je županije Tamiš. Četvrti je grad po veličini u Rumuniji. Poznat je i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je najveći kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Grad se naziva i “Malim Bečom”, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentom podseća na stari deo Beča.

T E M I Š V A R – jednodnevni izlet!

TERMIN: 20. OKTOBAR 2018.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 1.100,00 dinara

Polazak iz Zrenjanina

POŠALJI UPIT