PLAĆANJE SE VRŠI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE!
Sajt banke:
www.nbs.rs/export/sites/default/internet/cirilica/scripts/kl_srednji.html
Kurs možete proveriti na sajtu banke ili nas pozovite.
Dana 30.07.2019. je stupio na snagu novi Zakon o trgovini, po kom su turističke agencije obavezne da prilikom obračuna i naplate aranžmana koriste srednji kurs NBS.
Kliknite na sliku da je uvećate.